Open Collective
Open Collective

Handlingar.se

Handlingar.se hjälper dig att få information från organisationer i offentlig sektor på ett och samma ställe. Vi erbjuder framtidens effektiviserade hantering av frågor och svar kring allmänna handlingar!

Contribute


Become a financial contributor.

Financial Contributions

Membership
Handlingar Journalist

Handlingar.se har allt du som journalist behöver för att jobba med allmänna handlingar från myndigheter. Stötta oss i arbetet med att digitalisera ... Read more

kr 100 SEK / month

Membership
Handlingar Forskare

Handlingar.se är en plattform som hjälper medborgare, journalister, företagare, forskare och myndigheter att offentliggöra information med allmänin... Read more

kr 150 SEK / month

Goal
Handlingar Medborgare

Handlingar.se är en plattform som hjälper medborgare, journalister, företagare, forskare och myndigheter att offentliggöra information med allmänin... Read more

kr 0.00 SEK of kr 1,000,000 SEK / month raised (0%)

Starts atkr 50 SEK / month

Membership
Handlingar Företag

Stötta Handlingar.se som ökar insyn och gör det lättare för dig med företag att använda information från myndigheter. Ökad transparens skapar rättv... Read more

Starts atkr 500 SEK / month

Membership
Handlingar Myndighet

Myndigheter gynnas av att använda Handlingar.se då de kan utveckla deras medborgarengagerade tjänster, öka effektivitet inom registraturen, och ska... Read more

Starts atkr 1,000 SEK / month

Handlingar.se is all of us

Our contributors 2

Thank you for supporting Handlingar.se.

Elenor Weijmar

Admin
Tack för att du stöttar oss!

About


Vi är ett öppet ideellt projekt som driver på för att sänka kostnaden per hantering av allmän handling - och ökar kvalitet. Myndigheter och medborgare dras med stora behov av bättre och mer kostnadseffektiv hantering av allmänna handlingar. Den pappersbaserade offentlighetsprincipen och rätten till insyn kostar myndigheter och skattebetalare ofantligt mycket tid och pengar - helt i onödan. Vi försöker skapa framtidens effektiviserade hantering av frågor och svar kring allmänna handlingar genom en öppen central plattform med möjlighet till integrationer. Det har aldrig varit så här enkelt i offentlig sektor att lämna ut allmänna handlingar för samhällsnytta! Vi är beroende av ditt stöd för att skapa påverkan och förnya offentlighetsprincipen juridiskt och praktiskt!

Our team

Elenor Weijmar

Admin
Tack för att du stöttar oss!